Speciallæge i gynækologi og obstetrik, ph.d.

Patientvejledninger

Download vores patient vejledninger og mød forberedt til din samtale og undersøgelse hos lægen!

Links

Andet

 • Utilsigtede hændelser

  Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget ikke går som forventet, en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

  En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med at lære af hændelsen, at forebygge at det sker igen

  En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

  får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
  falder og brækker armen, fordi man er svimmel efter en operation
  får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
  ikke får ikke besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmepleje

  Rapporter en utilsigtet hændelse her : UTH