Vejledninger

Download vores patient vejledninger og mød forberedt til din samtale og undersøgelse hos lægen!

Vandladnings problemer:

Kikkertundersøgelse af blæren  – Cystoskopi

Sikker blæretømning – Blæretømningsbesvær – træning af blæren maj 2019

Ringbehandling – Vaginalring – egenhåndtering

Væske-vandladningsskema – VVS

Forebyggelse af blærebetændelse – Forebyggelse af blærebetændelse

Gode væske- og vandladningsvaner

Abort:

Medicinsk abort

Udredning for celleforandringer:

Celleforandringer

Kolposkopi og biopsi (KBC) af livmoderhalsen –

Keglesnit

HPV vaccination – pressemeddelse fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Infertilitet:

Passage undersøgelse af æggelederne (HSU)  – HSU

Hudproblemer i de ydre kønsorganer:

Den daglig pleje af vulva

Behandling af celleforandringer i vulva – celleforandringer i de ydre kønsorganer

Hudpleje efter små kirurgiske indgreb – Forholdsregler efter små-indgreb

Utilsigtede hændelser

Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget ikke går som forventet, en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med at lære af hændelsen, at forebygge at det sker igen

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
falder og brækker armen, fordi man er svimmel efter en operation
får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
ikke får ikke besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmepleje

Rapporter en utilsigtet hændelse her : UTH