Vejledninger

Kikkertundersøgelse af blæren  – Cystoskopi

Medicinsk abort

Blæretræning

Gode væske- og vandladningsvaner

Blæretømningsbesvær – træning af blæren

Celleforandringer

Passage undersøgelse af æggelederne (HSU)  – HSU

Keglesnit

HPV vaccination – pressemeddelse fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Utilsigtede hændelser

Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en situation, hvor noget ikke går som forventet, en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen, at ’dette må ikke ske igen’. Når du rapporterer, hjælper du sundhedsvæsnet med at lære af hændelsen, at forebygge at det sker igen

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
falder og brækker armen, fordi man er svimmel efter en operation
får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
ikke får ikke besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmepleje

Rapporter en utilsigtet hændelse her : UTH